Bản dịch Lolita của Dương Tường tiếp tục bị mổ xẻ trên báo chí và các diễn đàn. PGS.TS Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn VN, không đồng tình khi một bộ phận dư luận nóng vội quy kết “thảm họa dịch thuật” hay “dịch loạn” cho các tác phẩm dịch văn học trong thời gian qua.

Click để đọc thêm…