Khi ebook ngày một phổ biến, sách giấy không chỉ là thứ dùng để đọc mà còn dùng để trang trí. Đó là ý tưởng để những người yêu sách trên thế giới tạo ra những giá sách đẹp và bắt mắt.

Click để đọc thêm…