Tập bút ký ‘Những cái tên. Những mặt người’ của Quốc Bảo phác họa nhiều chân dung đặc sắc qua cái nhìn riêng, mở ra bức họa toàn cảnh về đời sống nghệ thuật Sài Gòn.

Click để đọc thêm…