Công ty cổ phần văn hóa Đông A đang gấp rút lập hồ sơ khởi kiện và đòi bồi thường từ Nhà sách Đinh Tị về việc xuất bản bộ 1000 trò chơi tư duy phát triển trí tuệ.

Click để đọc thêm…