Sân ga 9¾ – nơi mở ra cánh cửa bước vào các cuộc phiêu lưu trong thế giới phù thủy của Harry Potter – được cho là lấy ý tưởng từ tác phẩm của Eva Ibbotson.

Click để đọc thêm…