Trong vỏ bọc mềm mại của cỏ, người ngoài cứ ngỡ thơ Lê Vi Thủy cũng hiền lành, nhu mì như thế. Nhưng đọc trang viết của cô mới thấy ẩn chứa một tâm hồn luôn nổi loạn. Một tâm hồn nghệ sĩ đến từ xứ núi: ‘Một nét cọ màu / em pha cho em hay Pleiku’.

Click để đọc thêm…