Tác phẩm đoạt giải “Among Others” nói về một cô gái sinh ra trong gia đình phép thuật nhưng được gửi đến học ở một ngôi trường bình thường.

Click để đọc thêm…