Bị Đông A phản ứng về việc xâm hại bản quyền, công ty Đinh Tị lên tiếng xin lỗi độc giả và đơn vị này. Toàn bộ ấn phẩm ‘1.000 trò chơi tư duy phát triển trí tuệ’ đang được thu hồi. Tuy vậy, Đông A bị tố ngược là cũng từng in sách mà họ không được quyền sở hữu.

Click để đọc thêm…