Nguyễn Lệ Chi, chủ sở hữu thương hiệu sách Chibooks cho biết, chị ký hợp đồng đại diện các nhà văn Việt Nam bán bản quyền tác phẩm của họ ra nước ngoài. Đợt đầu, dịch giả này giới thiệu tác phẩm của 10 nhà văn.

Click để đọc thêm…