Truyện Kiều có thể đọc ngược, xuôi đều được. Thi phẩm này cũng tạo cảm hứng cho nhiều loại hình văn hóa Kiều độc đáo.

Nhân kỷ niệm 192 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du (16/9/1820 – 16/9/2012), Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập 5 kỷ lục quốc gia về tác phẩm nổi tiếng nhất của ông – Truyện Kiều. Các kỷ lục này sẽ được trao cho đơn vị sở hữu là Bảo tàng Nguyễn Du tại tỉnh Hà Tĩnh.

Click để đọc thêm…