Hư cấu thế nào khi viết về đề tài lịch sử là vấn đề được hầu hết đại biểu quan tâm và thảo luận tại Hội thảo “Sáng tạo văn học về đề tài lịch sử” diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn ngày 7/9.

Click để đọc thêm…