‘Giết con chim nhại’ là sách kể chuyện một người muốn tiêu diệt con chim thần, còn ‘Đỉnh gió hú’ là sách nói về một cái cây… Đó là cảm nhận ngộ nghĩnh của bé gái Anh khi đoán nội dung các tác phẩm kinh điển qua hình bìa cuốn sách.

Click để đọc thêm…