Sách yêu thích của Tổng thống Mỹ vừa tái đắc cử là những tác phẩm kinh điển của các tác giả lớn như Herman Melville, Toni Morrison…

Click để đọc thêm…