Đây là bộ ấn phẩm điện tử đầu tiên được Nhã Nam phối hợp với Alezaa cùng thực hiện trên công nghệ xuất bản điện tử mới, mở màn cho loạt ấn phẩm trên các thiết bị số như máy tính bảng, điện thoại thông minh.

Click để đọc thêm…