Bình yên cách bao xa
Như bóng anh khuất nhòa
Khi em vươn tay ra
Lại chẳng hề với tới

Click để đọc thêm…