Theo như một vài dẫn chứng mà chị Điệp Tử đã vạch ra ở đây, thì quả là làm kẻ thứ ba là nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm.

Click để đọc thêm…