Cách kết thúc một nhân vật, có thể được hiểu như cách để nhân vật “chết” trong tác phẩm của mình. Đây có thể là cái chết thật sự, hoặc ám chỉ nhân vật không còn gây ấn tượng hay đóng vai trò tương tác nhiều và góp phần dẫn dắt diễn biến câu chuyện nữa. “Chết” của nhân vật có lãng phí hay không và để lại tiếc nuối trong lòng người đọc hay không, đó là một điều mà chỉ có độc giả mới là người rõ nhất.

Click để đọc thêm…