Một game-fic RR mới sau Trường học trên mây đã được thành lập!

Hãy đến tham quan thị trấn, cùng những con người nơi đây, và tự mình quyết định có tham gia vào và viết nên cuộc sống của chính bạn hay không. Quyết định đăng kí là ở bạn, và hãy theo dõi sát sao nhé, vì đợt tuyển người có thể được mở ra bất cứ lúc nào, và số lượng người được tuyển thì rất có hạn thôi~

Click để đọc thêm…