Sau khi chết, con người đi về đâu !?

Ây dà, bây giờ diêm vương cũng đang đau đầu vì vấn đề nan giải này. Mấy năm gần đây, người chết thật sự là nhiều lắm, địa ngục cũng hết chỗ chứa luôn rồi, phải làm sao giải quyết cái đám này bây giờ đây !? Nhân thủ của địa ngục có hạn, muốn quản lý thật sự là khó lắm.

Click để đọc thêm…