Thứ chảy trong huyết quản tôi chắc chắn không phải là máu. Bởi vì nó không đỏ.

Click để đọc thêm…