Màn đêm nặng trịch những làn hơi lạnh thấu xương. Mặt đất sùi lên từng mảng bùn đẫm nước. Giữa mưa rét, một bóng người thất thểu bước, tóc ướt đẫm, mắt lạnh giá. Trong bóng đêm lặng lẽ, hắn ngửi thấy mùi tanh. Mưa như trút mà mùi tanh vẫn nồng lợm trong cổ họng. Cái mùi cuộn lấy và trói buộc hắn như muốn lôi xuống địa ngục.

Click để đọc thêm…