Chuyện xảy ra một thế giới tên gọi là Tâm Mộng và bước theo cuộc hành trình của một người tên là Vô Phong.

Click để đọc thêm…