Câu chuyện về một cô nhà văn trẻ.
Người ta nói thế giới của cô là vô âm.
Cô nói, thế giới của cô đang đắm chìm trong tiếng nhạc của anh – âm thanh cảm xúc.

Click để đọc thêm…