Warning: Rating M

“Valian tin tưởng vào bản chất thần linh của hoàng đế, anh cũng từng trông thấy Goridin thi triển phép thuật. Nhưng theo kinh nghiệm của anh, bất cứ thứ gì có thể bước đi, giết chóc và hít thở thì cũng đều có thể chết. ” Vì Temariel và hoàng đế!” Valian hét vang tiếng hô xung trận rồi lao vào gian chính điện rộng mênh mông, sau lưng anh, ba trăm binh sĩ Temariel cũng đồng loạt rút gươm khỏi vỏ… có thể chỉ trừ mỗi Adar.”

Click để đọc thêm…