“Nó rờ lên cổ mình, cố gắng nghĩ về những gì nó vừa trải nghiệm. Một thằng nhóc cầm bút biết phun lửa, một ngôi trường rực cháy, một ông bảo vệ bị chặt bay mất đầu, và một cô gái cầm Naginata…

Và cả việc nó bị đốt cháy, và bị chặt đầu nữa. Nghĩ đến đó, nó sờ sờ cổ mình, cảm thấy đau đau theo một kiểu lạ thường nào đó.”

Click để đọc thêm…