Thiên nhiên biến đổi nặng nề do sự ô nhiễm, động vật tiến hoá thành đủ thứ loại quái vật dị dạng, dị hình, thực vật có hại phát triển nhanh chóng và lấn chiếm hệ sinh thái của những loài khác. Đặc biệt hơn tất cả là sự xuất hiện của một quái vật mới toanh, một sinh vật trông giống hệt như một cây cổ thụ khổng lồ nhưng với kích thước nhân lên hàng chục lần, thức tỉnh sau hàng chục triệu năm ngủ lịm từ kỷ phấn trắng…

Click để đọc thêm…