Một fiction hay về mọi mặt. Không quá cầu kì trau chuốt về ngôn từ, nhưng cũng đủ thẳng thắn để giúp con người ta hiểu ra: Duyên không thể cầu được. Những toan tính, cầu ước tầm thường không vượt lên chữ duyên, và những con người toan tính đó, càng không thể hiểu vị ngọt ngào của một tách cà phê sữa….

Click để đọc thêm…