Một series kì lạ. Một series được kể ở ngôi thứ hai. Một series mà bạn nên đọc, và trở thành nhân vật chính.

“Vô cùng trong sáng. Người lớn không nên đọc vì đây là truyện cho trẻ con. Trẻ con không nên xem vì đây là truyện cho người lớn. Ai đọc cũng được hết, vì nó trong sáng đến nao lòng.”

Click để đọc thêm…