Ở thành phố miền bắc tôi gặp một cô gái. Em đứng trầm tĩnh dưới ánh đèn đường, đôi mắt sâu có đốm sáng như sao trời, ánh đèn chập choạng cắt hình thù tối sáng trên đôi gò má.

Chúng tôi nhìn nhau. Ngã giá hai bao thuốc lá. Sau đó quay cuồng. Sau đó chia tay đi lạc vào đám đông người, vĩnh viễn không còn gặp lại nhau.

Click để đọc thêm…