Mỗi khi thế giới bị các thế lực đen tối đe dọa, lực lượng đại diện cho ánh sáng và cái thiện lại chọn lựa ra 5 thiếu nữ với trái tim thánh thiện để đứng ra chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ hòa bình thế giới. Đã biết bao thế hệ tiếp nối, cuộc chiến này đã tiếp diễn…

Click để đọc thêm…