Hãy lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe thật kĩ
Và đơn giản hãy lắng nghe mà thôi
Vì những bài hát của tôi
Là những khúc ca ngọt ngào tàn bạo
Bạn chưa từng nghe thấy ở bất cứ nơi nào

Click để đọc thêm…