+ Tựa đề: [Fanfic] Mộng Tưởng Du Kí

+ Giới thiệu đầu tác phẩm: Kí ức về những giấc mơ của một otaku.

Click để đọc thêm…