Levi tuyên chiến đơn phương với cái hiện trạng không thể chấp nhận nổi của quần dài quân đội (bởi vì cái thằng cha nào nghĩ ra màu trắng là hợp nhất cho quần dài thì đúng là bị đần). Irvin lo sốt vó.

Click để đọc thêm…