Đây đã là lần thứ ba Levi ra ngoài các bức tường, và giờ thì anh có thể đường hoàng mà nói là mấy người đó chỉ giỏi làm quá mọi sự lên thôi.

Như sợ quắn đít về chuyện chẳng còn bức tường nào bảo vệ họ chẳng hạn.

Click để đọc thêm…