Lòng xuân rạo rực trong trời xuân sực nức
Của hương hoa cỏ mãi tươi xanh

Click để đọc thêm…