Thoảng hương đâu đó chút gió xuân
Én về cùng mây trắng quây quần
Từng giọt khẽ vương trên chồi biếc
Nắng vàng rơi nhẹ phủ đầy sân.

Click để đọc thêm…