Xuân nào ai nhớ Lang Biang
Sớm run chiều lạnh, mây tràn thênh thang.

Click để đọc thêm…