Một loài hoa luôn nở suốt quanh năm
Tên không kiêu, hương hoa không ngào ngạt
Màu đơn thuần là sắc vàng bát ngát
Hay đơn sơ hoa cúc trắng tinh nguyên.

Click để đọc thêm…