Ngoài trời lấm tấm hạt mưa xuân
Ướt áo ai kia bước trên đường
Mưa không nặng hạt, mưa mau tạnh
Dấu ấn vương rơi khắp phố phường.

Click để đọc thêm…