Xuân đã về rồi ai có hay
Một nỗi thương đau vẫn lăn dài
Tâm hồn mơ mộng tan biến mất
Còn lại nơi đây gió tàn phai

Click để đọc thêm…