Kyousuke tỉnh lại từ giấc ngủ vì một cái tát quen thuộc, trước mắt cậu lúc này là một gương mặt và một tư thế cũng quen không kém, mặc dù cậu ước gì mình đừng quen cảnh này…

Click để đọc thêm…