Cả Yugi và Yami đều đã từng nghĩ rằng quyết định của họ là đúng khi quyết định tham dự Ceremonial Duel và để Yami đi về thế giới bên kia, nhưng sự thật có phải là như vậy không, và tương lai của họ sẽ đi về đâu?

Click để đọc thêm…