Tô Do Liên là một tuyết yêu xinh đẹp, thanh nhã, sinh ra từ tuyết, sống ở trong rừng. Lý Huyền là người hầu của Thạch Tinh Ngự tính khí chẳng ra làm sao, một tên ăn hại nhưng tốt bụng. Trong một cuộc đi săn của Thạch Tinh Ngự, Lý Huyền tình cờ tìm thấy Tô Do Liên. Họ… sẽ làm gì với tuyết yêu?

Click để đọc thêm…