Nếu như, tất cả mọi người đều bị mắc kẹt lại một thế giới xa lạ nào đó …
Nếu như, người kẹt lại là em …
Nếu như, người ở ngoài là anh …
Nếu vậy …

Click để đọc thêm…