Câu chuyện xảy ra sau sự kiện nhóm của Rivaille hy sinh trong cuộc thám sát thứ năm mươi bảy. Mà nó không thực sự là “xảy ra”, nhưng chính người trong cuộc cũng không phân biệt được thực hư nữa rồi.

Click để đọc thêm…