“Tớ tin vào cậu. Tớ tin vào mọi thứ. Hãy đưa tớ đến Neverland. Tớ đến đây!”

Click để đọc thêm…