Dường như một đợt tuyết lớn vừa tan.
Những bông tuyết lơ thơ còn sót lại buông mình rơi qua lỗ hổng ngay giữa mái, vương lên tóc cậu. Trắng tinh khiết điểm trên đêm đen tuyền.

Click để đọc thêm…