Một câu chuyện, hai mối tình.
Một nhẹ nhàng, dịu dàng và trầm lặng như hơi thở của mặt hồ thu. Nhưng sâu sắc và bền chặt.
Một mãnh liệt, ám ảnh và mạnh mẽ như ngọn lửa của chiến thần. Nhưng khắc khoải và đau đớn.
Liệu khoảng cách hình thành giữa chúng ta, có thể nào xóa nhòa cùng với những cánh hoa phong lữ tuôn rơi trên nền tuyết trắng xóa?

Click để đọc thêm…