Và khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cơ thể nàng bắt đầu tan biến.
Bọt biển xuất hiện dưới chân nàng.
Chị em nàng kêu gào.
Nhưng nàng chẳng còn có thể nghe thấy gì nữa.
Nàng tiên cá bé nhỏ lịm dần rồi biến mất.
Nàng rời khỏi thế giới này,

Click để đọc thêm…