Từ trong tro tàn, than hồng bùng lên, biến thành ngọn lửa mãnh liệt.
Từ trong tro tàn, phượng hoàng sinh ra, kiêu hãnh tung cánh trên bầu trời tự do, không bao giờ chịu khuất phục.

Click để đọc thêm…